/ 30 نظر / 25 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ali vidic 70

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][

سپیدار

سلام عزیزم آره منم !!! الان نظرای در مورد ادامه مطلبو تایید نمیکنم ! [نیشخند] واقعا شبیه بچه هام !!!!!!!!!!! [تعجب]

پسرشرقــــــــــــــــــــی

داستانتو خود همون سپید دخمل واسم ایمیل کرده بود [نیشخند] عکسام دیدم ولی هیچ کدومشون مث اون پسره که قورقوری میل می کنه چندش نیست [نیشخند][سبز][سبز]

محدثه

باران بهانه بود که زیر چتر من تا انتهای کوچه بیای، کاش نه کوچه انتهایی داشت نه باران بند میامد.....

کیمیا

آپــــــــم دوست عزیزم

پارسا

$$$$$$$$_________$$$$$$$ $$$____$$$$______$$__$$$$ $$______$$$$____$$____$$$ $$_______$$$$__$$$____$$$ $$________$$$$_$$$____$$$ $$_________$$$$$$____$$$$ $$$________$$$$$$____$$$_____$$$$ $$$_________$$$$$___$$$$____$$$$$ _$$$________$$$$$__$$$$____$$$$ _$$$$________$$$$_$$$$____$$$$ __$$$$_______$$$$_$$$____$$$ __$$$$$______$$$$$$_____$ ____$$$$$$____$$$$$____$$$ ________.$$$$$$$$_____$$$$$ _________$$$$$._$$$$$$$$$$$$$$$$ _______s$$$$$$$____$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$________$$$$$$$ __$$$$___$$$$$______$$$$_$$$$ _$$_______$$$$_____$$$_____$$$ $$_______$$$$_$آپـــم..... $$______$$$$___$آپـــــم..... $$$___$$$$$___$$آپـــــــــم..... $$$$$$$$$$____$$___(▒)(▒) $$$$$$$$$____$$$_(▒)(█)(▒) _$$$$$$_____$$$_____(▒)(▒) __________$$$$آپـــــم..... _________$$$$$__(▒)(▒) ________$$$$$_(▒)(█)(▒) _______$$$$$____(▒)(▒) _______$$$آپـــــم..... ______$$$_(▒)(▒) _____$$_(▒)(█)(▒) ____$$____(▒)(▒) ___$آپــــــم..... __$$___(▒)(▒) _$$$_(▒)(█)(▒) _$$____(▒)(▒) _$$آپـــــم..... $$ __(▒)(▒) $$_(▒)(█)(▒) $$__(▒) (▒) $$آپـــــــــ

تمنا

سلام اپم بدو بیا[قلب]

binazir

[گل][عینک] just for you.......

ایمان

سلام عکسا ها خوب بود اپ کردم خواستی بیا بابای